XRE 500

Papidomai: 

Šioms staklėms pritaikytas rolgangas KO400.